Informační systémy Aram je určený pro přepravní společnosti pracující v oblasti kurýrních služeb

Námi presentovaný systém zajišťuje evidenci veškerých potřebných údajů, logistiku přeprav, svozů a rozvozů, dispečerskou práci a v poslední řadě fakturační zázemí, zpracování dobírek, inventury, statistiky a výkazy.

Systém označený názvem Aram© je složen z řady spolu pracujících na sobě nezávislých modulů jejichž umístění může být geograficky rozdílné.

 • Aramis - Uživatelský program pro střediska. Dokumentace k programu Aramis.
 • Aramc - Centrální pracoviště – fakturace
 • Aramp - Centrální překladiště
 • Zeus - Zákaznické rozhraní
 • AramCli - Komunikační program na středisku
 • AramSer - Serverová aplikace, řízení celého systému
 • AramWeb - Rozhraní www pro zákazníky
 • AramWebSrv - Rozhraní pro IT systémy zákazníků

Správa systému

 • Nastavení parametrů systému
 • Nastavení přístupových práv uživatelů

Správa dat

 • Vstup dat z převodních systému
 • Výstupy dat
 • Vzdálený přístup k datům na bázi tenkého klienta
 • Číselníky: Dopravce, Automobil, služby, Nedoručeno, PSČ, PSČ-kód střediska, skupiny zákazníků, Země, uživatelé
 • Vedení pokladny na středisku/uživatel
 • Ceník: PSČ, KG, Parcel, Cargo, Hodnota zboží, Vzdálenost, Doběrečné

Podpora dispečerské práce

 • Plánování svozů, rozvozů
 • Evidence dopravců, tras, vyhodnocení
 • Zpracování svozů, rozvozů - doručení

Evidence přepravních listů

 • Zápis PL. Vedle základních údajů jako je odesílatel, příjemce, plátce se do PL zapisůjí také zboží, nadstandardní služby, důvod nedoručení, pokladna, dopravce svozu, rozvozu.
 • Tisk etiket: EPSON, termotransfér, etiketovací tiskárna, Laser štítky
 • Tisk přepravních listů: EPSON, Laser

Fakturace

 • Fakturace přepravních listů. Automatické sestavní fakturace.
 • Zálohová fakturace, dobropisy, zápočet
 • Likvidace faktur za dopravce
 • Zpracování dobírek. Automatický export ABO pro zpracování bankou.
 • Příjem plateb. Automatický import GPC pro načtení výpisu z účtu.
 • Penále, upomínky

Zákaznický program

 • Zápis přepravních listů u zákazníka.
 • Tisk etiket
 • Evidence adresátů

Rozhraní WWW

 • Sledování zásilky
 • Zápis přepravních listů
 • Přehled fakturace, plateb, penále

Manažerské výstupy

 • Modifikovatelné tiskové sestavy
 • Náhled na data z prostředí MS Office

Čárový kód

 • Přebírání zboží od zákazníka terminálovou čtečkou čárového kódu
 • Kontrola zboží na středisku radiofrekvenční čtečkou

Schéma propojení aplikací aram

Ukázky obrazovek

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL