Počítačový program pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní funkce programu VOLTAS

 • Fakturace výroby ČEZ, E.ON, PRE a jiné.
 • Faktura za přebytky
 • Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce
 • Čtvrtletní výkaz energetickému regulačnímu úřadu
 • Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
 • Evidence vyrobené elektrické energie. Zápis stavů elektroměru, vyhodnocení výroby, exporty a tisk seznamu.
 • Evidence spotřebované elektrické energie. Vyhodnocení zeleného bonusu
 • Podporuje režim přímého výkupu i zeleného bonusu
 • Výkup přebytků
 • Měsíční výkaz ERÚ 1-12 o výrobě elektřiny se součtovým instalovaným výkonem vyšším nez 0,5 MW
 • Informační funkce hodnocení výroby
 • Informační funkce hodnocení zisku
 • Grafické znázornění informační funkce

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL