SEPRO

Produkt pro podporu evidence projektů, úkolů a odvedené práce.

Systém Sepro byl vyvinut pro firmu zabývající se architekturou a designem. Již v průběhu vývoje aplikace o ni projevili zájem další klienti, což naznačuje, že systém sepro přináší řešení pro oblast, která dosud nebyla pokryta konkurenčními produkty.

Jádrem systému sepro je zjednodušení a zefektivnění správy projektů (je jedno jakých - stavebních, vývojových, výrobních, záleží na Vás, k čemu budete systém používat). Projekty se zpravidla skládají z nějakých fází, přičemž každá fáze se skládá z mnoha úkolů, které je nutné v dané fázi udělat. Systém sepro umožňuje přehledně evidovat tyto fáze a úkoly, rozdělovat práci jednotlivým zaměstnancům a hlídat příslušné termíny dokončení. Systém eviduje i odvedenou práci zaměstnance na jednotlivých úkolech.

Jako podpůrné evidence najdete v sepru evidenci investorů (zákazníků), specialistů (subdodavatelů) a zaměstnanců firmy. Systém umožňuje všechna data zobrazit v přehledných sestavách, které lze dále tisknout nebo exportovat do několika formátů. Všechny sestavy standardně dodáváme upravené podle vašich požadavků a firemních standardů. Kromě toho jsou sestavy editovatelné uživatelem, případné změny v sestavách tedy můžete provádět sami bez nutnosti servisního zásahu. Na vaše přání zabudujeme do systému i další sestavy podle vašich požadavků.

Systém sepro (a ani žádný jiný náš software) neprodáváme jako tzv. krabicový software, kde klient dostane produkt, který byl vytvořený již dřive bez ohledu na jeho požadavky. Naopak, velký důraz klademe na přizpůsobení aplikace požadavkům zákazníka, tak, aby se software nestal pro firmu přítěží, ale naopak ji přinesl výrazné zefektivnění podnikových procesů.

S aplikací Sepro budete mít snadno přehled o Vašich zakázkách, o zákaznících, o zaměstnancích i o komunikaci mezi nimi, budete mít pod kontrolou veškeré požadavky i termíny. Všechny evidence jsou doplněny o celou řadu ovladacích prvků, které umožňují data rychle a efektivně seřazovat, filtrovat a prohledávat podle nejrůznějších kritérií. Aplikace je vhodná pro provoz ve víceuživatelském prostředí, může běžet na neomezeném počtu počítačů zároveň a každému uživateli lze přiřadit individuální přístupová práva. Další předností aplikace je přehledné uživatelské rozhraní se snadným a intuitivním ovládáním.

V současné době připravujeme rozšíření funkčnosti programu i o účetnictví a řízení cash-flow.

Mezi základní funkce programu patří

 • Evidence zákazníků
 • Evidence dodavatelů
 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence projektů, jejich fází, úkolů a prací
 • Rozpisy úkolů pro jednotlivé zaměstnance
 • Souhrny prací jednotlivých zaměstnaců
 • Přehled absencí (plánovaných či minulých) zaměstnanců (dovolená, nemoc apod.)
 • Souhrn vytíženosti (minulé i plánované) zaměstnanců ve zvoleném období
 • Přehled vývoje projektu
 • Podpora komunikace mezi pracovníky na projektu
 • Číselníky pro rychlé zadávání často se opakujících hodnot

Ukázky obrazovek

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL