MARCUS - Software pro mezinárodní leteckou, námořní a pozemní přepravu.

Základní funkce programu MARCUS

  • Evidence zákazníků
  • Evidence dodavatelů
  • Zápis zakázky pro mezinárodní přepravu
  • Tisk AWB (Air waybill)
  • Fakturace
  • Přijaté doklady
  • Spolupráce s bankou
  • Sestavy

Systém Marcus je kompletní obchodní aplikací, která je schopna plně obhospodařovat všechny nezbytné agendy přepravních společností zprostředkovatelského typu, jako je vedení evidence zakázek, knihy přijatých a vydaných faktur, vedení knihy proforem a přidružených agend zákazníků a dodavatelů.

Marcus je velmi praktická aplikace, vyvinutá moderním způsobem na základě know-how našich partnerů, tak aby vyhovovala současným potřebám společností daného typu. Toto jsme velmi citlivě uplatnili v uživatelské přívětivosti aplikace, v důrazu na skutečné přínosy firmám v podobě velmi přesné evidence a sledování nákladů, celkově vysoké variabilitě, možnosti získání dále použitelných a representativních výstupů a v dalších samozřejmých zjednodušení Vaší práce, jako jsou např. funkce pro automatizované zpracování platebních příkazů, došlých plateb atp..

Marcus je především určen pro víceuživatelská síťová prostředí, takže je zde kladen důraz na bezpečnost dat, ochranu proti možnosti vzájemného zneužití a je pamatováno na rozlišení uživatelských přístupů z hlediska jejich pracovních kompetencí. Vlastní architektura systému je řešena technologií client-server, což znamená že je za účelem zachování vysokého výkonu rozdělena na dvě části. První je umístněna na centrálním počítači „serveru“ a druhá část pracuje na pracovních stanicích jednotlivých uživatelů. Díky těmto použitým technologiím je Marcus jak vhodný pro malé organizace, tak je schopen velmi dynamicky pracovat i v náročném víceuživatelském provozu velkých společností.

Jádrem aplikace je evidence zakázek, kam mohou být evidovány všechny údaje související s konkrétním případem jako jsou přístavy, či terminály nakládky a vykládky, soupiska přepravovaného zboží a úkonů k účtování. Samozřejmě pro leteckou přepravu nechybí část pro zavedení veškerých údajů pro tisk Airwaybill. Pro nově zavedenou zakázku je možné vytisknout etiketu pro označení příslušné papírové „košilky“ a je možné kdykoliv sledovat a editovat příslušné náklady týkající se konkrétní zakázky.

Marcus umožňuje práci jak s proformami, na jejichž základě jste schopni vyúčtovat zákazníkům zálohu, tak přirozeně s fakturami, jimiž zúčtujete platby za konkrétní realizované přepravy. Máte-li mezi svými zákazníky, také své dodavatele, je možné využít funkce pro zápočty.

Kniha přijatých faktur je velmi praktický mechanismus, pomocí něhož jste schopni velmi přesně přidělovat náklady ke konkrétním zakázkám a zároveň Vám šetří duplicitní činnosti ve spojení s bankou a zpracováním platebních příkazů. Kromě platebních příkazů samozřejmě banka spolupracuje také s knihou vydaných faktur, a tedy usnadnit práci s párováním došlých plateb a konkrétních neuhrazených dokladů.

Samozřejmostí je kvalitní zákaznická agenda, která v sobě sdružuje všechny informace o klientech, včetně některých parametrů, které zajišťují individuálnější-osobnější přístup ke každému zákazníkovi. Nezbytnou agendu dodavatelů využijete v evidenci došlých faktur, nebo zápočtech.

Nezbytnými funkcemi jsou Sestavy, které v základní verzi umožňují především sledovat neuhrazené faktury, či proformy a ziskovost zakázek. Chytře jsou tyto funkce obohaceny také o export do TXT souboru, který je možné načíst např. v některém tabulkovém kalkulátoru jako je Microsoft Excel a dále data analyzovat podle potřeby.

Úplná dokumentace programu

Klíčová slova : Program evidence přepravy zásilek, software přeprava, vývoj programů pro přepravní firmy, Informační systém software pro vedení zakázek mezinárodní letecké, námořní a pozemní přepravy. Program, software spedice, letecká mezinárodní přeprava, námořní mezinárodní přeprava, pozemní mezinárodní přeprava. Informační firemní systém. Tisk Air waybill, AWB. Specializace přepravní logistika, aplikace pro přepravní společnosti, Spediční systém, Marcus, Dispečerský software, Přepravní informační systém, program kamionová přeprava, prodej programu přeprava

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL