PROFI aplikace databáze MS Access.

Vytváříme profesionální aplikace založené na databázovém stroji MS Access

Často se setkáváme se zákazníky, kteří mají potřebu znovu vytvořit nebo upravit stávající již nevyhovující aplikaci vytvořenou v programu MS Access nebo se rozhodli v tomto prostředí vyvinout novou aplikaci z důvodů nepopiratelných výhod který MS Access má.

Prostředí MS Access poskytuje koncovým uživatelům nástroj na tvorbu jednoduchých nenáročných aplikací na poměrně výkonném a velmi stabilním databázovém ovladači MSJet. Většinou však tvůrce programu později narazí na omezené možnosti tohoto komerčního nástroje. My dokážeme využít již zmiňovaný databázový ovladač MSJet pro naší aplikaci vytvořenou v profesionálním vývojovém prostředí Delphi. Na výsledné aplikaci není poznat, že data jsou uložená v souboru MDB a je využíván databázový ovladač MSJet. Nic však koncový uživatel neztrácí na možnosti využití a vytváření dodatečných Dotazů, Sestav a případně i práci s tabulkami. K provozu programu nepotřebujete mít nainstalovaný program MS Access ani zakoupenou licenci.

Výhody

  • Nezávislost na tvůrci programu
  • Data (tabulky, dotazy) jsou přístupná uživateli v prostředí MS Access pro čtení i zápis ne jako ve většině ostatních aplikací.
  • Vysoká stabilita dat, rychlost, síťová podpora, možnost definovat přístupy, replikace databáze.
  • Nulová pořizovací cena
  • Není potřeba instalace MS Access tedy ani licence

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL