SOFTWARE PETROSEAL

Bezpečný převoz ropného produktu.

Aplikace PetroSeal sleduje průběh rozvozu pohonných hmot ze skladů na čerpací stanice, s cílem zamezit neúmyslným i úmyslným ztrátám produktu, popřípadě jeho znehodnocení.

Hlavní činností systému je vyhodnocování nestandardních událostí a generování upozornění pro dispečera, který se rozhodne, jak na událost reagovat. Aplikace stahuje data z měřidel systému BARTEC instalovaných ve vozidle (včetně přijímače GPS), analyzuje je a transformuje na čitelnou podobu pro dispečerské pracoviště. Tak umožňuje sledovat v reálném čase stav, polohu a činnost vozidla.

Více naleznete na stránkách www.petroseal.eu

E-mail: info@dsoft.cz

Naši zákazníci

SHELL
SHELL
SHELL
SHELL
SHELL